Genetyczny, nieinwazyjny test NIFTY, oferowany przez firmę BGI, określa ryzyko wystąpienia aneuplodii poprzez detekcję materiału genetycznego dziecka tzw. cffDNA krążącego we krwi obwodowej matki. DNA dziecka zostaje poddane analizie metodą Sekwencjonowania Nowej Genaracji (ang. NGS) w połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi. 

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki, ten nieinwazyjny test nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych a ponadto charakteryzuje się bardzo dużą czułością oraz dokładnością powyżej 99,9%. Test jest przeznaczony do określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosmów 21, 18, 13. Test można wykonać pomiędzy 10 a 24  tygodniem ciąży.

Test NIFTY™ firmy BGI Diagnostics to pierwszy i jedyny nieinwazyjny test prenatalny oparty na technologii sekwencjonowania nowej generacji, który otrzymał atest Chińskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (CFDA).