Do przyszłych mam

Ciąża jest jednym z najbardziej ekscytujących okresów w życiu kobiety, który  przynosi nie tylko wielkie szczęście, lecz także pytania dotyczące zdrowia przyszłego dziecka. Kobietom z grupy wysokiego ryzyka, we wczesnym okresie ciąży, oferowane są badania przesiewowe w celu wykluczenia zespołów wad genetycznych, wśród których najczęstszym jest zespół Downa. Badania  przesiewowe często obejmują badania biochemiczne takie jak Test  PAPP-A oraz Test Beta-hCG. Procedura badania jest nieinwazyjna ale wskaźnik wykrywalności wynosi około 60-80% przy 5% wyników fałszywie dodatnich. Tak więc w niektórych  przypadkach przeprowadza się dodatkowe badania, które obejmują  badanie komórek płodu zawartych w płynie owodniowym. Zabieg ten zwany jest amniopunkcją. Jest to metoda inwazyjna i niestety niesie ryzyko około 1-2% poronień. Test NIFTY jest nieinwazyjnym testem genetycznym, nie niesie ze sobą ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych. Test NIFTY łączy ze sobą zalety badań biochemicznych i inwazyjnych. Jest tak dokładny jak amniopunkcja a procedura pobrania krwi jest prosta jak w przypadku badań biochemicznych.

Co to jest NIFTY?

W ciągu ostatniej dekady rozwój genetyki oraz olbrzymi postęp technologiczny w badaniach genetycznych zmieniły naszą zdolność rozumienia chorób, ich diagnozowania oraz stosowania najskuteczniejszego sposobu leczenia. Postęp ten nastąpił również w dziedzinie badań prenatalnych i doprowadził do powstania nowego, nieinwazyjnego genetycznego testu prenetalnego NIFTY (opartego na analizie wolnego DNA), który bardzo dokładnie określa ryzyko wystąpienia aneuploidii u płodu. Test NIFTY (Nieinwazyjny Genetyczny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii Płodu) jako pierwszy spośród nieinwazyjnych testów prenatalnych, wkroczył w fazę badań klinicznych w 2010 roku, a w roku 2013 wprowadzony został na rynek europejski.

NIFTY określa ryzyko wystąpienia najczęściej występujących trisomii, ustala płeć dziecka, wykrywa aneuploidie chromosomów płci i mikrodelecje chromosomowe. Do początki 2014 roku wykonano ponad 20 000 testów NIFTY w Europie, a ponad 300 000 na świecie. NIFTY został stworzony przez BGI Diagnostics, należącą do BGI, najwiekszego na świecie instytutu Genomiki.

Jak wykonać test Nifty ?

Do wykonania  testu Nifty pobierana jest krew matki (podobnie jak do zwykłych badań diagnostycznych np. morfologii). Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie trzeba też być na czczo.

Pacjentki zainteresowane wykonaniem testu NIFTY prosimy o kontakt telefoniczny, tel.: 22 644 60 19 lub mailowy: nifty@genomed.pl  lub wybranie placówki z listy


© Copyright by Genomed S.A.