Logo NIFTY

NIFTY™ jest najbardziej wiarygodnym, najczęściej wykonywanym na świecie nieinwazyjnym genetycznym testem prenatalnym.  Do tej pory wykonano ponad 2 500 000 badań.
Test NIFTY™ jest w całości wykonywany w Polsce, w laboratorium firmy Genomed S A. Oprogramowanie wykorzystywane przy analizie wyników posiada europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance.
Standardowo wynik badania wydawany jest w terminie do 9 dni roboczych od dostarczenia próbki do laboratorium Genomed. Badanie można wykonać w ponad 300 placówkach na terenie całego kraju.
Pacjentki zainteresowane wykonaniem testu NIFTY prosimy o wybranie placówki z listy i umówienie się na wizytę. Na dodatkowe pytania odpowiemy telefonicznie, tel.: 22 644 60 19 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Cena testu w poradni NZOZ Genomed wynosi 2200 zł. Każda placówka ustala samodzielnie cenę testu.

 

NIFTY™

To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz kilkunastu zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi.
Trisomie chromosomów 21, 18, i 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych, wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii tych chromosomu. Średnio 1 na 800 dzieci rodzi się z zespołem Downa (trisomia 21), 1 na 6 000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa (trisomia 18) oraz 1 na 10 000 dzieci rodzi się z zespołem Patau (trisomia 13).
Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy,  której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Wykrywalność badania przewyższa 99,5%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają.  Test można wykonać pomiędzy 10 a 24  tygodniem ciąży.

Jak wykonać test NIFTY™ ?

Do wykonania  testu NIFTY™ pobierana jest krew matki (podobnie jak do zwykłych badań diagnostycznych np. morfologii). Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie trzeba też być na czczo.
Standardowy czas wydania wyniku wynosi do 9 dni roboczych od dnia dostarczenia próbki do laboratorium Genomed S.A.
Pacjentki zainteresowane wykonaniem testu NIFTY prosimy o kontakt telefoniczny, tel.: 22 644 60 19 lub mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub wybranie placówki z listy.

Badania naukowe a metoda NIFTY™

Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Wolny pozakomórkowy DNA płodu (cffDNA) jest obecny tylko jako mniejszościowa frakcja w osoczu matki, co stanowi wyzwanie techniczne dla niektórych metod NIPT (ang. Non invasive Prenatal Test - nieinwazyjny test prenatalny).


Jak działa NIFTY™?

Test NIFTY™ wymaga pobrania od ciężarnej niewielkiej objętości krwi (10ml), w której analizowany jest cffDNA w celu określenia nieprawidłowości chromosomowych. Jeśli występuje aneuploidia, podczas badania zostanie wykryte niezrównoważenie genomu płodu, wynikające z nadmiaru lub niedoboru chromosomów. NIFTY™ skutecznie rozwiązuje problem pomiaru niewielkich różnic w stężeniu chromosomowego DNA poprzez wykorzystanie wielkoskalowej technologii sekwencjonowania. To znaczy, że podczas badania sekwencjonowane są miliony fragmentów DNA matki i płodu. Przy użyciu techniki sekwencjonowania genomowego oraz czterech różnych, własnych algorytmów analizy bioinformatycznej, NIFTY™ jest w stanie przeanalizować dane z całego genomu i porównując wyniki pomiaru dla chromosomów referencyjnych, wykryć obecność nieprawidłowości genetycznych.

Copyright © GENOMED S.A 2014-2018